izolace střechZateplení střechy a podkroví

Zateplení střechy a podkroví:

Zcela nezaizolovaná nebo špatně zateplená střecha nebo podkroví je nejčastější příčinou obrovských ztrát tepla v zimě a naopak nesnesitelného horka v prostoru pod střechou v létě.

Nástřik z PUR pěny zjednodušeně řečeno díky svým vlastnostem vytvoří velmi odolnou, a co je nejdůležitější – kompaktní tepelnou bariéru bez mezer a netěsností mezi vnitřním a venkovním prostředí Vašeho domu. Díky účinnosti této tepelné bariéry se v zimním období – až budete topit – teplo udrží uvnitř domu. Topit pak stačí méně, což Vám ve výsledku ušetří podstatné částky za vytápění a to až o 70%. V létě pak naopak nebude izolační bariérou pronikat tolik tepla z venku a výrazně se tak nejen zlepší tepelný komfort v prostoru pod střechou, ale pokud používáte v létě klimatizaci, opět lze ušetřit na jejím provozu.

Návratnost investice do zateplení střechy nebo podkroví domu stříkanou izolací je pak z výše uvedených důvodů velmi rychlé. Ze studií pro různé typy domů a praxe lidí, kteří již stříkanou izolaci mají, vychází, že tato investice se Vám vrátí obecně již do 2-5 let. Případ od případu je jiný a záleží na kvalitě provedeného zateplení, použitého materiálu, rozsahu zateplení, technickém stavu domu, lokalitě a dalších faktorech. Při takto rychlé návratnosti a znatelném zlepšení tepelného komfortu se jedná o vyjímečně dobrou investici. To nejlepší nakonec: trvanlivost námi aplikované stříkané izolace je více jak 30 let, případně po dobu životnosti stavby jako takové, takže jakmile se investice vrátí máte k dispozici mnoho let, kdy Vám zateplení střechy stříkanou izolací bude jen šetřit peníze.

Zavolejte nám a domluvíme se jakým způsobem Vaši střechu nebo podkroví nejoptimálněji zateplit… Domluvte si s námi schůzku, nezávazně s Vámi celý projekt zkonzultujeme přímo u Vás!

volejte Smit Izolace ČR : 776 30 50 20

 

Vnitřní zateplení střechy – podkroví:  mezi krokve

Jedná se o nejčastěji poptávaný typ zateplení / izolace, který realizujeme. Zateplení střechy nebo podkroví stříkanou PUR pěnou se stalo již naprosto běžné a PUR pěna se tak rychle stala jedním z nejdokonalejších izolačních materiálů, které je funguje jako hlavní zateplovací systém pro střechy nebo podkroví.

Námi používaná stříkaná izolace má oproti jiným izolačním materiálům extrémně malou tepelnou vodivost a tím pádem i skvělé izolační vlastnosti. Po první konzultaci technik doporučí optimální tloušťku nástřiku a způsob provedení, tak aby zateplení střechy nebo podkroví bylo v souladu s běžnými normami a požadavky zákazníka (zvolená tloušťka nástřiku ovlivňuje výsledný komfort – základní požadavky – nízkoenergetický dům – pasivní dům)

Možnosti a základní výhody naší PUR pěnové izolace při zateplení střechy v podkroví:

  • Aplikace naší stříkané pěny je možná přímo na bednění, na folii nebo do připraveného roštu pro sádrokarton. V případě, že krokve nejsou dostatečně hluboké nebo kvalitní a představovaly by tepelný most, je možné krokve také přestříknout a vytvořit kompaktní nástřik navazující na vrstvu izolace mezi krokvemi.
  • Díky složení námi aplikované polotvrdé pěny není třeba ve většině případů použít parotěsnou folii ! Pěna vytvoří kompaktní (bezešvou) nenasákavou izolační vrstvu, která dokonale utěsní veškeré škvíry a netěsnosti.
  • Další významnou výhodou je rychlá aplikace nezávislá na venkovním počasí (cca 100 m2 za den v závislosti na tloušťce nástřiku). Teplota podkladu při aplikaci naší pěny musí být minimálně +5°C. Venkovní teplota není pro aplikaci podstatná.
  • Úspora místa – 8 cm nástřiku naší pěny parametrově (vycházející z laboratorních údajů – nikoliv v praxi, kde nasákavé nebo deformující se materiály na rozdíl o pěny výrazně ovlivňuje přítomnost vlhkosti a ztrácejí své vlastnosti a účinnost) odpovídá např. použití cca 16 cm vaty.
  • Pěnu nepreferuje žádný z běžných škůdců a netvoří si v ní hnízda jako v ostatních izolacích.
  • Polotvrdá a tvrdá pěna zpevňuje konstrukci střechy – střeše poskytuje dodatečnou výztuhu bez výrazného zatížení (přes svou robustnost a bytelnost má naše pěna objem jen 37-50 kg/1m3)
  • Výborná účinnost námi aplikované pěny zajišťuje optimální tepelný komfort v obývaném prostoru v průběhu celého roku tzn. v zimě teplo nikudy neuniká a naopak v létě do místnosti nevniká teplý vzduch.

Obr 4 - Str 13Tab 4 - Str 13

Zateplení střechy z venku – nadkrokevní izolace

Další vyhledávanou možností izolace šikmé střechy je nadkrokevní izolace. Před aplikací je nutné odstranění střešních tašek a pěna se obvykle aplikuje zvenku přímo na bednění. Po aplikaci pěny se pak střecha opět jednoduše zaklopí střešními taškami.
Obr 5 - Str 14

Tab 5 - Str 14

 

Zateplení střechy z venku – plochá střecha

Pro aplikace na ploché střechy z venku používáme speciální verzi pěny určenou přímo pro tyto účely (tvrdá pěna nebo polyurea). Venkovní PUR izolace na ploché střeše vytváří flexibilní izolační vrstvu schopnou odolat všem druhům počasí a výkyvům teplot. Na aplikovanou vrstvu PUR izolace nanášíme UV nátěr/nástřik, který eliminuje negativní vliv slunečního záření na venkovní nástřik.
Obr 6 - Str 16

 

Tab 6 - Str 16

Zateplení střechy –  strop pod střechou

Efektivním a jedním z nejjednodušších způsobů jak odizolovat střechu je také izolace stropu/podlahy v podkroví. Toto řešení zákazníci preferují pokud je podkroví např. neobývané a není ho tedy potřeba vytápět. Je to také cenově výhodné řešení nástřiku pěny, protože plocha podlahy/stropu je obvykle menší než plocha celé střechy.

Stříkaná pěna se jednoduše nanáší přímo z podkrovního prostoru na čistou podlahu a není tedy třeba jako například v případě aplikace foukané izolace vytvářet korpus nebo meziprostor. Veškeré potenciální tepelné mosty se při aplikaci ošetří a bude dosaženo zcela kompaktní vrstvy izolace. Výsledná vrstva nástřiku námi používané pěny je pochozí.

  • Není potřeba parotěsná folie
  • Cenově výhodný způsob odizolování střechy

Obr 7 - Str 18
Tab 7 - Str 18